Szkoła jazdy AutoFan Wrocław - kursy prawa jazdy, szkolenie kierowców

A+ A A-

Wzrost ryzykownych zachowań rodziców

  • Published in Aktualności

Interesującą kampanię edukacyjną zrealizowało francuskie Stowarzyszenie ATTITUDE. Kontynuując swoje statutowe działania profilaktyczne tym razem edukacja bezpieczeństwa w ruchu drogowym została zaadresowana do rodziców. Rodziców, jako pieszych, podczas wycieczek szkolnych i pozaszkolnych. Latem i przed rozpoczęciem roku szkolnego, rozpowszechniano spot ilustrujący niewłaściwe zachowania rodziców w drodze do szkoły, zachowania, które wydarzyły się w obecności dziecka. Przeprowadzone w czerwcu br. internetowe badanie opinii - na próbie 1004 rodziców - wskazało na wzrost ryzykownych zachowań rodziców. Aż 79% rodziców przyznało się do tego rodzaju postawy! A tu przede wszystkim:

60% do korzystania z telefonu komórkowego (odbierania i nawiązywania rozmów) na drodze;

47% do wysyłania/odczytu wiadomości SMS lub e-mail;

52% do pokonywania drogi poza oznaczonym przejściem dla pieszych;

37% do przechodzenia przejścia dla pieszych na czerwonym świetle.

9. z badanych 10. dzieci rozumie ryzyko niewłaściwych zachowań rodziców.

Rodzicu upewnij się, jaki dajesz dziecku przykład na drodze? (jm)

 

Źródło: prawodrogowe.pl (15.09.2017)

Czytaj więcej

Jazda prawym pasem jest naszym obowiązkiem. Uwolnijmy lewy!

Zapominalscy czy w pośpiechu? - Wielu kierowców zapomina, że jazda lewym pasem przez długi czas nie jest dozwolona w kodeksie drogowym. To wykroczenie, za które policjant może nałożyć mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych oraz dwa punkty karne - mówi mł. asp. Karolina Rykaczewska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Artykuł 16 naszego kodeksu drogowego jednoznacznie stwierdza, że kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. To pierwsza wiadomość przekazywana kandydatom na kierowców. I kolejny przepis - lewy pas ruchu służy do wykonania manewru wyprzedzania, omijania przeszkody, skrętu w lewo. Po zakończeniu tego manewru należy zjechać na pas prawy i nim kontynuować jazdę. Oznacza to, że powinniśmy jeździć prawym pasem ruchu, gdy jezdnia ma ich kilka w jednym kierunku. „Wolny” lewy pas ułatwia innym dokonanie manewru, ale również przejazd służbom ratunkowym.

Ekspert o jeździe lewym pasem. W lipcu br. policjanci rozpoczęli akcję przeciwko kierowcom uporczywie zajmującym lewy pas. Znany ekspert, w 2011 r. policjant Marek Konkolewski, w rozmowie z Piotrem Brzózką informował o podobnej akcji ścigania kierowców uporczywie blokujących lewy pas. - Artykuł 16 prawa o ruchu drogowym wyraźnie mówi, że poruszamy się możliwie najbliżej prawej strony. Lewym możemy jechać tylko w przypadku wyprzedzania, omijania przeszkód bądź w godzinach szczytu, gdy zakorkowane są wszystkie pasy. Do opinii kierowców, jakoby jazda lewą strona jest bezpieczniejsza, bo mniej dziur i kolein odniósł się następująco: - Dziurę, koleinę, kałużę - jeśli stanowią zagrożenie dla nas, dla zawieszenia i kół naszego samochodu - należy traktować jako przeszkody do ominięcia. I to nas uprawnia do jazdy lewym pasem. Ale tylko na konkretnym, zniszczonym odcinku. Nie znam kilkukilometrowych odcinków, na których byłyby same dziury i nie dało się jechać prawym pasem. I podsumował swoją wypowiedź: - Jazda prawym pasem jest naszym obowiązkiem, tam gdzie się da. Niech nasz kierowca pojedzie do Niemiec i tam spróbuje jechać lewym pasem. Szybko zostanie brutalnie sprowadzony przez policję na ziemię. A jak ktoś wie, że będzie skręcał w lewo, kiedy może zjechać na lewy pas? Tego nie da się wyliczyć w metrach. Trzeba się trzymać zdrowego rozsądku. Jeśli ktoś wie, że za 200-300 metrów będzie zjeżdżał - a jest słabszym kierowcą - to może zmienić pas. Ale niedopuszczalna jest sytuacja, gdy kierowca tira ustawia się dwa kilometry wcześniej na lewym pasie, bo zamierza za jakiś czas skręcać.

W dniach 22-25 sierpnia 2017 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie przeprowadzali działania "Ruch prawostronny", których celem była przede wszystkim edukacja kierowców i eliminowanie złych nawyków. - W ten sposób kierowca stwarza zagrożenie na drodze, uniemożliwia wymijanie innym autom i blokuje płynność ruchu - tłumaczą. W ciągu pierwszych dwóch dni akcji zatrzymali kilkudziesięciu kierujących, którzy poruszali się lewym pasem ruchu. Większość tłumaczyła się tym, że po to jest ten lewy pas, aby z niego korzystać. Edukacji i działań dla eliminowania złych nawyków nigdy zbyt wiele. Zachodniopomorska policja zdecydowała się organizować cyklicznie takie kontrole.

Kara za uporczywą jazdę lewym pasem? Tak, jest to wykroczenie. Taki styl jazdy może być potraktowany jako tamowanie i utrudnianie ruchu. Policjant może za nie ukarać mandatem karnym w wysokości nawet do 500 PLN. Każdorazowo o wysokości decyduje funkcjonariusz, biorąc pod uwagę okoliczności i zagrożenie spowodowane takim zachowaniem kierowcy np. w sytuacji, gdy blokuje jazdę pojazdowi uprzywilejowanemu.

Jak reagować, gdy pojawia się kierowca uporczywie jadący lewym pasem? Uzbroić się w cierpliwość - radzą eksperci. Ewentualne dawanie sygnałów świetlnych, czy dźwiękowych nie jest polecane, może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Zacytujemy publikowaną wypowiedź niemieckiego kierowcy, który ocenił, iż poznaje od razu kierowany przez Polaka samochód na autostradzie. Ano po tym, że lubi bez potrzeby jechać lewym pasem i nie używa kierunkowskazów. Uwolnijmy lewy pas!

Spójrzmy do kodeksów i rozporządzeń:

Kodeks wykroczeń (19971.12.114 z późn. zm.) - art. 90: „Art. 90. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany”.

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym (1997.98.602 z późn. zm.):

- art. 16 ust. 1-4: „Art. 16. 1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.

2. Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.

3. Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.”

- art. 19 ust. 2 pkt 1: „2. Kierujący pojazdem jest obowiązany: 1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;”;

Rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (2003.208.2023 z późn. zm.) - Załącznik, tabela B. lp 42-43: 42. Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie - od 100 - 300 PLN oraz 43. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym od 50 do 200 PLN.

 

Źródło: PRAWO DROGOWE@NEWS - 0564/10/2017 (14.08.2017 - 23.08.2017)

Czytaj więcej

Blokady alkoholowe już od 5 sierpnia br.

  • Published in Aktualności

Blokada alkoholowa to urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i szynowego, jeśli zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu na 1 dm 3. Cena za blokadę alkoholową to kwota ok. 5 tys. zł plus 300-500 zł za jej montaż.

Od 5 sierpnia 2017 r. można już legalnie montować w samochodach blokady alkoholowe. Możliwość taką – od 18 maja 2015 r. - przewidziała ustawa – Prawo o ruchu drogowym. Jak oceniają fachowcy jest to zarówno bat na kierowców przyłapanych na jeździe po spożyciu alkoholu, a z drugiej także dla nich szansa – dalszej jazdy. Wydano niezbędne akty wykonawcze:

-rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminu i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania,

-rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Według dodanego przepisu niezbędne jest dodatkowe badanie techniczne pojazdu;

-zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania;

-rozporządzenie w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej;

-rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego z 2015 r. względem osób skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu po upływie co najmniej połowy okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych sąd może wydać postanowienie o pozwoleniu na prowadzenie wyłącznie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową, tzw. alcolock przez okres 3 lat. Dodatkowo starosta, wydając decyzję o przywróceniu uprawnień do prowadzenia, umieści w prawie jazdy informację o ograniczeniu do prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę.

System blokad alkoholowych sprawdza się w takich państwach jak Stany Zjednoczone, Kanada, czy Szwecja.

 

Źródło: PRAWO DROGOWE@NEWS - 0557/04/2017 (26.06.2017 - 04.07.2017)

Czytaj więcej

Obowiązek korzystania z drogi dla rowerów

  • Published in Aktualności

Obowiązujący i bezwzględny charakter przepisów prawa drogowego dotyczący poruszania się rowerzystów po specjalnie wytyczonej dla nich drodze - drodze rowerowej - był rozpatrywany przez Sąd Rejonowy W Warszawie.

Na jednym z dużych stołecznych skrzyżowań rowerzysta w pewnym momencie zrezygnował z jazdy po ścieżce rowerowej i wjechał na jezdnię. On sam uzasadniał tę decyzję bezpieczeństwem dla siebie (skrócenie czasu przebywania w miejscu niebezpiecznym) i brakiem jakichkolwiek cech sytuacji stwarzającej zagrożenie w ruchu drogowym. Relacjonował, że tam gdzie była sygnalizacja zatrzymująca samochody, zjechał na jezdnię, bo krócej było przejechać jezdnią niż ścieżką rowerową. Po przejechaniu na czerwonym świetle znów wjechał na ścieżkę rowerową. Twierdził, iż jako doświadczony rowerzysta, takim manewrem wielokrotnie uratował sobie życie, choć łamał przepisy drogowe, wielokrotnie uniknął potrącenia przez samochód. Policjant, świadek zdarzenia, mówi o wygodzie rowerzysty, iż w ten sposób mógł przyspieszyć swoją podróż. Według obowiązujących przepisów rowerzysta naruszył obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Obowiązek taki jest zapisany w art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo ruchu drogowym. W tej konkretnej sytuacji, rowerzysta dodatkowo nie zastosował się do wjazdu za sygnalizator podczas nadawanego czerwonego sygnału dla jego kierunku ruchu.

Sąd Rejonowy uznał winę rowerzysty. - Odstąpienie od obowiązku jazdy po drodze dla rowerów byłoby usprawiedliwione, gdyby skorzystanie z niej było niemożliwe lub zwiększało zagrożenie dla rowerzysty lub innych uczestników ruchu, np. gdyby była uszkodzona, oblodzona czy też prowadzone byłyby na niej wykopy. Drogi dla rowerzystów budowane są po to, by zwiększyć ich bezpieczeństwo, jak też innych uczestników ruchu, albowiem w świetle zasad doświadczenie życiowego oczywistym jest, że o wiele bezpieczniejsza jest jazda rowerem po ścieżce rowerowej, po której poruszają się tylko tego typu pojazdy, niż jazda rowerem po jezdni, na której poruszają się samochody i inne pojazdy mechaniczne, zwiększające ze swojej natury potencjalne niebezpieczeństwo dla rowerzysty. Innymi słowy, zwiększony stan zagrożenia istnieje dla rowerzysty na jezdni, a nie na drodze dla rowerów - podkreślił Sąd. Dalej uzasadniał: - Odstąpienie od obowiązku jazdy po drodze dla rowerów byłoby usprawiedliwione, gdyby skorzystanie z niej było niemożliwe lub zwiększało zagrożenie dla rowerzysty lub innych uczestników ruchu, np. gdyby była uszkodzona, oblodzona czy też prowadzone byłyby na niej wykopy. Drogi dla rowerzystów budowane są po to, by zwiększyć ich bezpieczeństwo, jak też innych uczestników ruchu, albowiem w świetle zasad doświadczenie życiowego oczywistym jest, że o wiele bezpieczniejsza jest jazda rowerem po ścieżce rowerowej, po której poruszają się tylko tego typu pojazdy, niż jazda rowerem po jezdni, na której poruszają się samochody i inne pojazdy mechaniczne, zwiększające ze swojej natury potencjalne niebezpieczeństwo dla rowerzysty. Innymi słowy, zwiększony stan zagrożenia istnieje dla rowerzysty na jezdni, a nie na drodze dla rowerów.

Rowerzysta został uznany za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to na podstawie art. 92 § 1 kw w zw. z art. 9 § 2 kw wymierza mu łącznie karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) złotych. Jednocześnie obwiniony zwolniony został z opłaty i kosztów postępowania. (sygn. akt VW 4392/16) (jm)

Przywołajmu fragment ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, rozdział 3 – Ruch pojazdów, oddział 11 Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych:

      Art. 33. 1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

      1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5. 2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

      3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3) czepiania się pojazdów.

      3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

      4. (uchylony)

      5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; 3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

      6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

      7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

 

Źródło: PRAWO DROGOWE@NEWS - 0557/04/2017 (26.06.2017 - 04.07.2017)

Czytaj więcej